[Góc tài liệu] – Hệ thống chỉ số KPI trường mầm non

      KPI là gì và tại sao cần KPI

KPI – Key Performance Indicators – Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất là chỉ số đánh giá tình trạng thực hiện công việc nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua các số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng…

KPI là 1 công cụ hiện đại giúp các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên; vì vậy KPI áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống công việc của một tổ chức, tự quản lý công việc của nhóm, tự quản lý công việc của cá nhân.

Thông thường mỗi vị trí chức danh sẽ có bản mô tả công việc trong đó nêu rõ những trách nhiệm của vị trí chức danh đó phải thực hiện. Dựa trên cơ sở những trách nhiệm công việc đó Nhà quản lý sẽ đưa ra các chỉ số (mục tiêu) để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của vị trí chức danh đó.

Dựa trên việc hoàn thành KPI, nhà trường sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. KPI là cơ sở để nhà quản lý đánh giá thành tích của nhân viên và đưa ra những khuyến khích phù hợp cho từng nhân viên.

Xây dựng KPI trường mầm non giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên
Xây dựng KPI trường mầm non giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên

Quản trị nhân sự dựa trên tiêu chí KPI nhìn chung có thể hỗ trợ cho nhà trường nói chung và các nhân viên nói riêng ở các vấn đề như sau:

* Với nhân viên:

– Hiểu được mức độ hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra

– Tạo động lực làm việc, hướng tới thực hiện mục tiêu

– Phát hiện ra các khiếm khuyết để cải thiện kịp thời

* Với quản lý:

– Theo dõi được hiệu suất làm việc của nhân viên trực quan, minh bạch, chính xác cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp

– Nâng cao hiệu quả quy trình nghiệm thu thực hiện công việc

Mục đích của việc sử dụng KPI trường mầm non trong đánh giá thực hiện công việc

Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể.

Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc.

Việc sử dụng các chỉ số KPI góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn.

Nếu ngôi trường của bạn đang có nhu cầu sử dụng hệ thống chỉ số KPI trường mầm non để quản lý nhân sự hiệu quả hơn, hãy liên hệ với chúng tôi theo form đăng kí dưới đây

Liên hệ

Có thể bạn quan tâm:

[Góc tài liệu] –  Bộ quy trình trường mầm non phiên bản mới nhất

Tags: ,