[Góc tài liệu] – Bảng mô tả công việc các vị trí trong trường mầm non

Bảng mô tả công việc trường mầm non bao gồm tất cả những đầu mục công việc mà các đơn vị có thẩm quyền giao cho người đứng đầu trường mầm non (hiệu trưởng) thực hiện.