Tuyển sinh trường mầm non

Các hạng mục tuyển sinh cho trường mầm non được tiến hành như sau:

  • Lên kế hoạch tuyển sinh online: Căn cứ theo các phương án, chiến dịch mà hai bên sẽ thống nhất để tiến hành triển khai
  • Tuyển sinh Offline: Lên các kế hoạch tổ chức sự kiện và hướng dẫn nhà trường triển khai.
  • Gửi chương trình học và giáo án gửi cho nhà trường trong thời gian hợp tác
  • Giám sát và hướng dẫn cách chăm sóc tổ chức hoạt động cho trẻ.
  • Tranning đào tạo đội ngũ nhân sự.
  • Hỗ trợ lập kế hoạch hoạt động, sự kiện, event lễ hội hàng tháng đồng thời được lên kế hoạch xây dựng, thiết kế backdrop, giấy mời… cho sự kiện và chương trình lễ hội.