Đào tạo nhân sự cho trường mầm non

Các quy trình đào tạo đội ngũ nhân sự cho trường mầm non như sau:

 1. Đào tạo truyền động lực cảm hứng để nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường.
 2. Đào tạo quản lý.
 • 10 Modul dành cho quản lý.
 • Quy trình đón tiếp, tư vấn phụ huynh tại văn phòng và qua điện thoại.
 • Cách xây dựng KPI, bảng lương thưởng.
 • Cách tuyển dụng và đào tạo giáo viên mới.
 • Quy trình xây dựng và bảo quản hồ sơ sổ sách nhà trường.
 1. Đào tạo tổ trưởng chuyên môn.
 • Cách xây dựng chương trình học hàng tháng.
 • Quy trình soạn và duyệt giáo án.
 • Quy trình dự giờ, đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn.
 1. Đào tạo tổ trưởng nuôi dưỡng.
 • Quy trình bao quát và chăm sóc trẻ.
 • Quy trình bảo vệ và giữ gìn tài sản nhà trường.
 • Quy trình xây dựng lịch trực và phân công dây chuyền cô.
 • Quy trình hoàn thiện sổ sách của bộ phận nuôi dưỡng.
 1. Đào tạo giáo viên.
 • Hướng dẫn tổ chức hoạt động 1 ngày của trẻ theo chương trình của trường.
 • Hướng dẫn làm việc theo phân công dây chuyền cô.
 • Quy trình sắp xếp và hoàn thành sổ sách theo chỉ đạo.
 1. Đào tạo nhân viên kế toán, văn phòng
 • Cách tư vấn và tiếp đón phụ huynh, kỹ năng tư vấn phụ huynh qua điện thoại.
 • Đào tạo chuyên sâu kế toán mầm non.
 1. Đào tạo nhân viên nuôi dưỡng (nhân viên bếp)
 • Hướng dẫn hoạt động theo sơ đồ nguyên lý bếp 1 chiều.
 • Hướng dẫn thực hiện sổ sách của bộ phận bếp.
 • Đào tạo chuyên sâu nhân viên bếp mầm non.

Đạo tạo nâng cao chất lượng nhân sự trường mầm non