Các loại hình của trường mầm non chủ trường nên biết

        Bạn muốn mở trường mầm non thì khâu tìm hiểu về các loại hình trường mầm non hiện nay là điều cần thiết bạn phải làm. Vậy theo quy định của pháp luật, các loại hình trường mầm non hiện nay được phân loại như thế nào? Ai là người đầu tư? Năng lực tài chính từng loại trường như thế nào? Công ty chuyên tư vấn mở trường mầm non sẽ cùng bạn thảo luận về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Các loại hình của trường mẫu giáo theo quy định pháp luật

Hầu hết các chuyên gia khi tư vấn mở trường mầm non đều căn cứ vào quy định của luật hiện hành. Theo Điều 3 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014, các loại hình của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau
Trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình: công lập, dân lập và tư thục.
– Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
– Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.
– Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
Tựu chung lại có 3 loại hình chính
– Trường mầm non (mẫu giáo) công lập được thành lập và đảm bảo, đầu tư của Nhà nước.
– Trường mầm non (mẫu giáo) dân lập được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động của một nhóm người chủ yếu là dân cư thành lập được hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
– Trường mầm non (mẫu giáo) tư thục được thành lập và đảm bảo kinh phí hoạt động bởi một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hoặc cá nhân và nguồn vốn đảm bảo hoạt động là do chính tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hoặc cá nhân và không được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Tư vấn mở trường mầm non - các loại hình trường mẫu giáo hiện nay
                                 Tư vấn mở trường mầm non – các loại hình trường mẫu giáo hiện nay

Tư vấn mở trường mầm non – phân cấp quản lý đối với từng loại hình

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục.
– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
– Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Trên đây là những thông tin chúng tôi chia sẻ đến bạn về những thông tin liên quan đến các loại hình trường mầm non và cấp quản lý trực tiếp đối với từng loại hình. Nếu bạn có ý định mở trường mầm non thì nên tham khảo kỹ những thông tin trên, đặc biệt là các luật liên quan để tránh thực hiện sai. Nếu bạn cần tư vấn trường mầm non một cách trực tiếp, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Chúc bạn sớm mở trường mầm non thành công!
Có thể bạn quan tâm:

Tags: , ,