Khảo sát địa điểm – Tư vấn chiến lược

Các hạng mục hợp tác giữa 2 bên như sau:

  • Đến địa điểm mở trường để khảo sát, đánh giá điểm mạnh – điểm yếu của cơ sở.
  • Khảo sát thực tế, tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh quanh khu vực lân cận trong vòng bán kính 5km(khảo sát những trường đông học sinh và ít học sinh, phân tích lý do thành công và nguyên nhân thất bại của họ để làm bài học cho trường).
  • Xây dựng bản tư vấn chiến lược, định hướng kinh doanh cho nhà trường
  • Tư vấn, góp ý cho kiến trúc sư lập bản vẽ thiết kế thi công nội – ngoại thất trường và duyệt để triển khai thi công.
  • Lập trang Fanpage để triển khai chăm sóc tăng lượng tương tác và giới thiệu hình ảnh 3D của trường để thu hút phụ huynh học sinh.
  • Xây dựng bản chi tiết công việc và thời gian cần hoàn thiện cho trường nhà trường
  • Xây dựng kế hoạc tài chính, tư vấn mức thu – chi phù hợp theo yêu cầu của bên A, đặc biệt xây dựng chiến lược giá để cạnh tranh.