Tư vấn – Setup cơ sở vật chất

Các hạng mục hợp tác trong giai đoạn này bao gồm

  • Hỗ trợ nhà trường mẫu đề án thành lập trường mầm non (nếu cần).
  • Hỗ trợ nhà trường mẫu hồ sơ Phòng cháy chữa cháy (nếu cần).
  • Hỗ trợ, hướng dẫn phương án tuyển giáo viên, hỗ trợ phỏng vấn nhân sự chủ chốt
  • Hỗ trợ nhà trường trong quá trình tìm kiếm, liên hệ và đàm phán với các bên đối tác cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất như cung cấp thực phẩm, thiết bị giáo dục, y tế, phần mềm quản lý …
  • Giám sát, đôn đốc tiến độ thi công của nhà trường
  • Gửi bản dự toán mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cần thiết: nhà bếp, văn phòng, lớp học… cho nhà trường tham khảo.
Tư vấn setup cơ sở vật chất cho trường mầm non
Tư vấn setup cơ sở vật chất cho trường mầm non